หน้าหลัก


ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
 

::  ภาพกิจกรรม  :: 

<<มอบใบประกาศกับยอด นักอ่านของโรงเรียน

<< เข้าค่ายธรรมะ

<< เยี่ยมบ้านนักเรียนที่
อ.พบพระ จังหวัดตาก

<< จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้าน
ยาเสพติด

<< ทัศนศึกษา
<<  เข้าค่ายคิดวิเคราะห์ 


กิจกรรมเข้าค่าลูกเสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖  ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

แข่งขันต่อเลโก้

 
หนังสือพิมพ์โรงเรียน

[ มิ.ย.] [ก.ค.]  [ส.ค.]  [ก.ย.]  [ธ.ค.]  [ม.ค.]  [ก.พ.]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          

สำนักงาน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สก.สค.
สำนักงาน คุรุสภา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
 กลุ่มงาน สพป.อ่างททอง
โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง
Link ข้อมูลที่น่าสนใจ

  
   ซ้อมใหญ่การแสดงมหกรรมพิธีเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่ ๘ ขลุ่ย อังกะลุง รำวงมาตรฐาน และแม่ไม้มวยไทย วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๕ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนสามโก้วิทยาคม 
                                   
 ตามที่หนังสือ สพป.อ่างทอง ที่ ศธ 04174/4725 ลว 15 ต.ค. 55แจ้งให้โรงเรียนรายงาน Tablet ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-mes ขณะนี้พบปัญหาในการเข้าระบบ จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนชะลอการดำเนินงานดังกล่าวไว้ก่อน หากระบบพร้อมเมือใดจะแจ้งให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการต่อไป

 การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการOTPC และ การใส่หมายเลข Serial Number และ Mac Address ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

  กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ทอด วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 
 รา
ยงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

  ตัวอย่าง การควบคุมภายใน

  UTQ สพป.อ่างทองรายชื่อข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศน.ที่ผ่านหลักสูตร UTQ Online          คลิกที่นี่...........

 ประชาสัมพันธ์ เอกสาร Tablet เตรียมการศึกษาการใช้ Tablet
ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สพป.อ่างทอง
๑. แผนการสอนแท็บเล็ต ๒๐๐ วัน
๒. คู่มืออบรมแท็บเล็ต
๓. คู่มืออบรมแท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง
คลิ้กที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
   หนังสือราชการชลอการจ้างพนักงานราชการ
  ชะลอการจ้างพนักงานราชการ ที่จะมารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
             ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ  ราษฎร์อุปถัมภ์)  โดยอ้างถึง  ที่ศธ 04009/385
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
             ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556     (28/02/2556)

 

:::  VDO  สื่อการสอน :::

สื่อการสอนอนุบาล
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๑
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๒
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๓
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๔
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๕
สื่อการสอนประถมศึกษาปีที ๖  
     

  
 
  
 
 
 

บุคคลากรของโรงเรียน


 

บุคลากร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ  ราฎร์อุปถัมภ์)

นายกิตติ  ต้องประสงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธานี  โตทอง

นางสุชาดา  หิรัญชัย

นางสาวมาลินี  รัตนะวราหะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

นางรุจี  ฉัตร์เงิน

นางกัญจนาฒิพ  แสงศรี

นางสมคิด  ปิ่นประดับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

นาบบรรจง  ปิ่นประดับ

นางสาวชำร่วย  แพทย์ประสิทธิ์

นางสรัญญา อุบลรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการ

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

ครูประจำกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพนางสาวชลิดา  พันธุ์พิมพ์

นางอรวรรณ

นายอำนาจ  เรืองรักษ์

 พนักงานราชการ

ครูพี่เลี้ยง

ครูธุรการ

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒


นายพนม ตู้พิจิตร

ช่างทาสี ๓

กระดานถามตอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน      ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับสมัคร  พนักงานราชการ
  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕                   งานวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียน     
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ภาพกิจกรรม
  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕   มีท่านผู้ใหญ่ใจดี  นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๕  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ ยินต้อนรับ  คุณครูชำร่วย     แพทย์ประสิทธิ์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ๑ พ.ย. ๒๕๕๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ ยินต้อนรับ คุณครู บรรจง  ปิ่นประดับ และคุณครู สมคิด  ปิ่นประดับที่เดินทางย้ายมาตามโครงการครูคืนถิ่น ค่ะ
  ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ ยินดีต้อนรับคณะประเมินผู้บริหารดีเด่น ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Gallery รูปภาพกิจกรรม


สาระน่ารู้


  สาระน่ารู้  

    ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.  
อ่านต่อ >>                                                                           
อย.เตือนผู้ป่วยอย่าดื่มน้ำมังคุดเพื่อหวังรักษาโรค นอกจากไม่หายอาจทรุดหนัก โดยเฉพาะผู้ป่วยอยู่ระหว่างฉายรังสี กินยาต้านมะเร็ง เบาหวาน ทำให้เลือดข้น คาดมีสเตียรอยด์ผสม.  
อ่านต่อ >>
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.  
อ่านต่อ >>
หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ประเทศญี่ปุ่น” เป็นชาติที่มีอายุขัยยืนยาวมากที่สุดในโลก ซึ่งนี่ถือเป็นการครองแชมป์มากกว่า 20 ปีแล้ว โดยมีอายุเฉลี่ยเกิน 100 ปี มากกว่า 20,000 คน. 
 อ่านต่อ >>
Social Networking ถ้าแปลกันตรงๆ จะหมายถึงเครือข่ายสังคม แต่ ณ ที่นี้จะหมายถึงเครือข่ายสังคมในโลกออนไลน์อย่างอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมโยงคนต่างๆ จากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เรา. 
 อ่านต่อ >>
อัศจรรย์ "มะนาว" ช่วยลดสารนิโคติน เลิกบุหรี่ได้ใน 2 สัปดาห์ แนะ กินมะนาวพร้อมเปลือก เคี้ยวนานๆ 3-5 นาที ทุกครั้งที่อยากบุหรี่ ทำให้สูบรสบุหรี่ไม่อร่อย ขม เฝื่อน จนไม่อยากสูบอีก. 
 
อ่านต่อ >>

ติดต่อเรานายกิตติ  ต้องประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14160
โทร.0819914339
ผู้ดูแลระบบ
นางสรัญญา  อุบลรัตน์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
E-mail  : 
oh_xp@hotmail.com
โทร.0817363295